FILOSOFIE

Course #: 5035

Deze cursus bouwt voort op kernpunten uit de bronnen van de westers beschaving (Klassieke Oudheid, Romeinen, Middeleeuwen). Aan de orde komen belangrijke stromingen en denkers die de weg hebben bereid voor de moderne tijd, de periode van 1500 tot heden. Per denker worden kernthema's aan de orde gesteld.

Gezien de beschikbare tijd worden keuzes gemaakt. Denkers die aan de orde kunnen komen zijn onder anderen: Spinoza, Mandeville, Descartes, Hobbes, Stuart Mill, Hume, Nietzsche, Kierkegaard en Sartre. Filosofische stromingen die tegen het licht worden gehouden zijn o.a.: Scepticisme en Cynisme, Empirisme, Rationalisme, Utilitarisme, Idealisme, Materialisme, Existentialisme en Postmodernisme.

Door interactie met en vragen vanuit de cursusgroep kunnen specifieke thema's, stromingen en denkers besproken worden. Het accent ligt op verbindingen met onze tijd aan de hand van een zoektocht naar het begrijpen van het menselijk bestaan. Per onderwerp verschaft de docent digitaal materiaal.

 

Meer informatie: 
  • Deze activiteit gaat door, inschrijven is nog mogelijk
  • Vanaf donderdag 11 januari 2018 van 10:00 uur tot 12:00 uur
  • 6 lessen van 2 uur (klik hier voor de lijst met data en tijden)
  • Prijs: € 85,00
  • Docent: Dhr. Drs. A. (Aad) Nieuwstraten
  • Locaties: VU-gebouw De Springplank, VU-gebouw De Springplank (klik hier voor de adres gegevens)