Volksuniversiteit Papendrecht

Bestellijst

Geen bestellingen

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

 • Uw inschrijving wordt pas geaccepteerd als uw inschrijfformulier volledig is ingevuld.
 • Plaatsing voor een cursus geschiedt in volgorde van ontvangst.
 • Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 • U krijgt 8 dagen voor aanvang schriftelijk bericht of uw cursus doorgaat.
 • Wanneer een cursus is volgeboekt, wordt u op een wachtlijst geplaatst. Bij voldoende belangstelling onderzoeken we de mogelijkheden om een extra cursus te organiseren. We berichten u hierover.
 • Bij onvoldoende deelname wordt een cursus geannuleerd. Dit maken we ca. een week voor aanvang bekend. U krijgt uw geld binnen 10 werkdagen na de officiele startdatum retour. Indien uw IBAN-nummer niet bekend is bij ons dient u dit zelf door te geven. 
 • Een les die wegens afwezigheid van de docent moet worden geannuleerd wordt aan het eind van de cursus ingehaald.
 • Verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld. In geval van 'ernstige ziekte' kan men na het overleggen van een doktersverklaring het geld van de gemiste lessen reserveren voor een andere cursus. Dit bedrag moet binnen twee jaar gebruikt worden.

 Annulering 

 • Tot 14 dagen vóór de geplande startdatum kunt u gratis annuleren. U dient dit schriftelijk door te geven (via brief of e-mail). Telefonische afmeldingen worden niet als geldig beschouwd.
 •  Vanaf de 14e dag vóór de geplande startdatum is annuleren niet meer mogelijk. U blijft het volledige cursusgeld verschuldigd. Ook indien u geen incassomachtiging heeft afgegeven of deze intrekt.
 • Wie slechts 5 dagen voor aanvang van de cursus annuleert is behalve het cursusgeld ook verplicht de aan de docent te betalen materialen te vergoeden.