Volksuniversiteit Papendrecht

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 5045

GESCHIEDENIS: KOLONISATIE, DEKOLONISATIE EN DE KOUDE OORLOG

GESCHIEDENIS: KOLONISATIE, DEKOLONISATIE EN DE KOUDE OORLOG
Cursuscode: 5045

Het startmoment van de cursus is “De West-Europese expansie overzee”. De Compagnie in de Oost en in de West. Een periode waarin de Nederlanders handelden in Azië en de Fransen een enorme oppervlakte van Noord-Amerika in beslag namen. In les 3 en les 4 komen de thema’s Modern Imperialisme en het verzet tegen het Modern Imperialisme aan bod. Het Modern Imperialisme zorgde ervoor dat de Britten en de Nederlanders in India en Indonesië permanent een Europees bestuur vestigden. Tijdens het Interbellum ontstonden er vooral in Azië vormen van verzet tegen het West-Europese Imperialisme. Het sterkste verzet was in Brits-Indië: Gandhi werd een voorbeeld voor nationalisten met zijn principe van geweldloos verzet. Soekarno, Hatta en de leden van politieke partij PNI werden in Indonesië als bedreiging gezien en gevangen gezet. Deze gevangenschap maakte Soekarno tot een volksheld. In Vietnam zorgde het communisme, onder leiding van Ho Chi Minh, voor een massale haat tegen het Franse kolonialisme. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog brokkelde de machtspositie van de westerse koloniale mogendheden in Azië snel af. Zowel de Sovjet-Unie als de Verenigde Staten steunden in de Koude Oorlog vanuit ideologische en machtspolitieke motieven de antikoloniale bewegingen. De kritieke momenten in de Koude Oorlog worden in de laatste twee lessen behandeld: de Korea-oorlog, Taiwan-kwestie, de Vietnamoorlog en de strijd in Angola. Tussen 1945-1955 werden India, Pakistan en Indonesië onafhankelijk en maakte Vietnam zich los van Frankrijk. Rond 1960 kwam er een einde aan de koloniale tijdperk in Afrika.

Dinsdag 2 februari 2021
6 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 19:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 82,50
Mw. I. (Ingrid) Hemelaar
19:30 - 21:00
Locatie: Willem de Zwijgercollege (klik hier voor de adresgegevens)
Cursus geannuleerd >
I. (Ingrid) Hemelaar
I. (Ingrid) Hemelaar